Çmimi "Menada"

Viti 2002

Erik STINUS

I lindur më 1934 në Danimarkë. Është njëri nga përfaqësuesit më të rëndësishëm të poezisë bashkëkohore daneze. Kryesisht merret me krijimtari poetike. Ka botuar një varg librash. Në poezinë e tij është e pranishme një frymë e thellë dhe e pastër humane, si dhe një ndjeshmëri e jashtëzakonshme artistike. Jeton dhe punon në Danimarkë.

 

erik_stinus1
Viti 2003
drazhen_katunaricDrazhen KATUNARIÇ
I lindur më 1954 në Zagreb (Kroaci). Poet, prozator, dramaturg, studiues, eseist, publicist, përkthyes. Autor i disa librave, drejtues i disa revistave kroate. Njëri ndër poetët bashkëkohorë kroatë më të spikatur. Pjesëmarrës i shumë festivaleve ndërkombëtare. Fitues i disa çmimeve letrare. Jeton dhe punon në Zagreb
<td height="25" bgcolor="#D2C6D2"><div align="center"><span class="style10">&Ccedil;mimi
&quot;Menada&quot;</span></div></td>
</tr>
</table>
<table width="100%" height="423" border="1" cellspacing="1" bordercolor="#E6E6E6" background="foto/frasheriBronz1.gif" bgcolor="#FEF9EB" style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td width="492" height="23">
<p class="MsoNormal"><font color="#F2F2FF" face="Tahoma" size="2"><strong>Viti
2002</strong></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="181">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" bordercolor="#111111" width="100%" id="AutoNumber16" height="100">
<tr>
<td width="83%">
<p class="MsoNormal" align="right"><b><span style="color: #5884F8"><font color="#003366" size="2" face="Tahoma"> Erik
STINUS</font></span></b></p>
<p align="right"><font size="2" face="Tahoma"> <span style="font-size: 10.0pt; font-family: TAHOMA; color: black"> I
lindur m&euml; 1934 n&euml; Danimark&euml;. &Euml;sht&euml; nj&euml;ri
nga p&euml;rfaq&euml;suesit m&euml; t&euml; r&euml;nd&euml;sish&euml;m
t&euml; poezis&euml; bashk&euml;kohore daneze. Kryesisht
merret me krijimtari poetike. Ka botuar nj&euml; varg
librash. N&euml; poezin&euml; e tij &euml;sht&euml; e
pranishme nj&euml; frym&euml; e thell&euml; dhe e
past&euml;r humane, si dhe nj&euml; ndjeshm&euml;ri
e jasht&euml;zakonshme artistike. Jeton dhe punon
n&euml; Danimark&euml;.</span></font></p>
<p></td>
<td width="17%"><div align="center"><font size="2" face="Tahoma"><strong><font color="#003366"> <img src="/shkrimtaret/erik%20stinus1.jpg" hspace="1" vspace="1" border="0" ></font></strong></font></div></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height="23"><font color="#F2F2FF" face="Tahoma" size="2"><strong>Viti
2003</strong></font></td>
</tr>
<tr>
<td height="189" valign="top">
<table width="100%"  border="0">
<tr>
<th width="83%" scope="col"><p align="right"><font color="#003366" size="2" face="Tahoma"><strong>Drazhen KATUNARI&Ccedil;</strong></font></p>
<table width="100%"  border="0">
<tr>
<th scope="col"><div align="right"><span class="style20">I lindur m&euml; 1954 n&euml; Zagreb (Kroaci). Poet, prozator, dramaturg, studiues, eseist, publicist, p&euml;rkthyes. Autor i disa librave, drejtues i disa revistave kroate. Nj&euml;ri nd&euml;r poet&euml;t bashk&euml;kohor&euml; kroat&euml; m&euml; t&euml; spikatur. Pjes&euml;marr&euml;s i shum&euml; festivaleve nd&euml;rkomb&euml;tare. Fitues i disa &ccedil;mimeve letrare. Jeton dhe punon n&euml; Zagreb</span></div></th>
</tr>
</table>                      <p align="right" class="none" >&nbsp;</p></th>
<th width="17%" scope="col"><img src="/shkrimtaret/drazhen%20katunaric.jpg" width="120" height="141"></th>
</tr>