All posts by Shaip Emerllahu

KAMA SYWOR KAMANDA (KONGO/LUKSEMBURG)

Kama Sywor KAMANDA është shkrimtar, poet, romancier, dramaturg, orator, eseist dhe tregimtar kongolez, që zotëron gjuhën frënge. Ai është gjithashtu intelektual i përkushtuar që kontribuon në evolucionin e ideve dhe […]